سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش آغاز شد
تهران- ایرنا- سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور آغاز شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85230338/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی