سخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل


آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهور که به نیویورک سفر کرده است؛ بامداد چهارشنبه (۲۹ شهریور ۱۴۰۲) در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع نمایندگان کشورهای عضو سخرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85233346/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی