سخنگوی دولت: برای شنیدن صداها، مردم را دسته بندی نمی‌کنیم


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت با روایت حضور رئیس جمهور میان مردم در یکسال گذشته برای شنیدن حرفهای آنها، تاکید کرد: دولت از بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کند و در حوزه شنیدن صدای اقشار مختلف، مردم را دسته بندی نمی‌کند؛ هر کسی به هر شیوه ای که صحبت و اعتراض کند مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920482/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی