سخنگوی دولت: دشمن روی اختلافها تمرکز کرده است/معترض با اغتشاشگر متفاوت استبه گزارش ایرنا، دکتر علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:توجه به همه نظرات در اداره کشور برای داشتن ایرانی قوی ضروری است و با این رویکرد در سیاستگذاری، توهمی عمل نمی شود و نظرات مخالف نیز در نظر گرفته می شود و برای این نظرات، تدابیری اندیشیده می شود.

وی ادامه داد:غفلت از ذخایر علمی به ضرر کشور است، ایران متشکل از نگاه های مختلف است که برای داشتن ایرانی قدرتمند باید به همه رویکردها توجه کرد.

سخنگوی دولت گفت: هنر ما در آن است که در اداره کشور از حداکثر ظرفیت استفاده کنیم و مبنای  اداره حکومت بر اساس نظر اکثریت و توجه به نظر اقلیت باشد.

بهادری جهرمی افزود: اگر از مسیر وحدت خارج شویم به سمت خواسته دشمن حرکت خواهیم کرد همچنین در هیاهو صدای حق شنیده نمی شود، در هیاهو کسی که دلسوز نیست جنجال آفرینی اما دلسوز نظام، سکوت می کند.

وی ادامه داد: امروز بهتر می بینیم چگونه یک هیاهو با تبلیغات رسانه ای بزرگنمایی و جایگزین نظر اکثریت نمایش داده می شود.

سخنگوی دولت گفت: نکات مطرح شده در جلسات اینچنینی به مسوول مربوطه ارجاع و گزارش کلی نیز به رییس جمهور و سایر مقامات ارائه می شود از این رو برپایی این جلسات نشان دهنده تاکید بر اهمیت جامعه نخبگانی و اقشار مختلف و مباحثه روی مسایل گوناگون است.

 بهادری جهرمی با تاکید بر شنیدن صدای معترضان افزود: بین معترضان و اغتشاشگران تفاوت اساسی وجود دارد، در این ایام عده ای با سوء استفاده، آشوب آفرینی کردند و باعث شدند صدای اعتراضات شنیده نشود اما صدای خشونت با هزاران پژواک شنیده شود که این سیاست دشمن است و هنر حاکمیت و مردم این است که پیشنهادات اصلاحی و اعتراضات را از اغتشاشات جدا کند.

سخنگوی دولت گفت: نمی توان بین عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری اغتشاشات اخیر تفکیک قایل شد، ایران یک کشور معمولی نیست، جغرافیای راهبردی، ملت هوشیار، منابع طبیعی و سایر ظرفیتهای ایران باعث شده که هندسه قدرت جهانی را جا به جا کند و دشمن برای جلوگیری از رشد و پیشرفت ایران به هر ترفندی متوسل می شود.

بهادری جهرمی افزود: دشمن برای جلوگیری از تغییر هندسه قدرت جهانی، تمام قد ایران را تحریم و روی تحریم ها هزینه کرده است و همزمان نیز تمام قد جنگ رسانه ای راه انداخته است اما حکمرانی غرب رو به افول است از این رو روی فضای مجازی و امپراتوری رسانه سرمایه گذاری کرده است. 

وی ادامه داد: حدود ۱۰ سال از تحریم های سنگین گذشت اما در دوره دولت مردمی با سیاستهای خنثی سازی تحریم ها، هر ماه فروش نفت نسبت به ماه قبل افزایش می‌یابد.

سخنگوی دولت گفت: با سیاستگذاری غلط داخلی در گذشته، دشمن با اعمال تحریم ها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور و تورم گذاشت اما این اثر هم اینک در حال از بین رفتن است لذا دشمن به جنگ رسانه ای متوسل شده است و آرمانی ترین شرایط برای دشمنان نیز همین اغتشاشات اخیر بود که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و گروه های تجزیه طلب داخلی و خارجی تمام قد در برابر ایران قوی وارد میدان شدند اما ناکام ماندند و قدرت پوشالی آنها نمایان شد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: ایران در این رقابت صعود کرده و دشمن نیز رو به افول است و این موفقیت را باید هضم کرد.

وی ادامه داد: در برابر حوادث این چنینی باید گفت و گو و همفکری با همه نگاه ها در حوزه تخصصی به صورت مستمر وجود داشته باشد تا مشکلات، شناسایی و با مباحثه، راه حلهای ریشه ای برای برطرف کردن آنها شناسایی شود.

سخنگوی دولت گفت: برگزاری جلسات هم اندیشی و پرسش و پاسخ در دانشگاه ها در جریان اغتشاشات اخیر در آرام سازی فضا بسیار تاثیر گذار بود اما در همین جلسات نیز دشمن با جنگ شناختی تیترهای متضاد با گفته های من می زند.

افزایش ۱۰ هزار تخت بیمارستانی

بهادری جهرمی گفت:۱۰ هزار تخت بیمارستانی در یک سال گذشته به ظرفیت پزشکی کشور افزوده شد و دولت اولویت ویژه ای برای بخش سلامت قایل است.

وی در خصوص افزایش ظرفیت ورودی دانشجویان علوم پزشکی اظهار کرد: این موضوع در رشته های مختلف مطرح و این افزایش ظرفیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور صاحبنظران بررسی و سرانجام تصمیم‌گیری شد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا زیرساختهای لازم را فراهم کند.

وی با اشاره به پلکانی شدن مالیات پزشکی اضافه کرد: صاحبان مشاغل تخصصی جزء ذخایر علمی کشور هستند و باید توجه ویژه ای به آنها داشت که این مهم مورد توجه است البته کارشناسان اقتصادی نیز در خصوص مالیات نظراتی دارند.

سخنگوی دولت گفت:در ابتدای دولت سیزدهم ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی در کشور وجود داشت که این تعداد هم اینک به چهار میلیون مودی رسیده است.

بهادری جهرمی با اشاره به مجازی بودن آموزش در سه سال گذشته افزود: این موضوع باعث شد بین دولت و دانشجویان فاصله ایجاد شود اما دولت در سفرهای استانی می کوشد با تعامل و جدیت این فاصله را بکاهد.

وی اضافه کرد: دولت از فعالیتهای تشکلی نیز حمایت می کند، فضای امنیتی گذراست، انتقاد پذیری را هزار درصد قبول دارم، نقد سازنده تاثیرگذار است اما مخالف اغتشاشات هستیم، نظام با متخلفان برخورد می کند و از خطا دفاع نمی کنیم.

سخنگوی دولت گفت: اگر گزارش فسادی وجود دارد، این گزارش در سامانه ارتباط مردمی بارگذاری شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

بهادری جهرمی افزود: هر شهروندی تخلف کند چه حاکمیت باشد، چه نیروی انتظامی و چه شهروند عادی برخورد می شودو  از خطا حمایت نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938084/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی