سخنگوی دولت: رشد اقتصادی کشور به بالای ۵ درصد رسیده‌است


پیشوا – ایرنا – سخنگوی دولت گفت: با وجود مشکلات متعدد و اجرای سیاست مردمی سازی توزیع یارانه‌ها و ارز ترجیحی، رشد اقتصادی کشور به بالای پنج درصد رسیده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011419/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی