سخنگوی دولت: ۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده اقتصادی کشور تولید شده است


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت با پرده‌برداری از تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر، گفت: یکی از مجموعه‌ها گزارش داده که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده تا سرمایه‌ها فرار کنند و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984097/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی