سخنگوی سازمان ملل: گوترش خواستار بازگشت همه طرف‌ها به برجام است


نیویورک- ایرنا- فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار بازگشت همه طرف ها به برجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003208/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی