سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران مخالف جنگ اوکراین و حامی آتش بس استبه گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی در خصوص جنگ اوکراین نوشت: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.

وی ادامه داد: ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی است که هر روز مطرح می کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سلاح به اوکراین را مشروع جلوه دهند.

کنعانی با تاکید بر اینکه مدعیان علیه ایران، هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن، اظهار داشت: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938974/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی