سخنگوی وزارت امور خارجه: مطالبات ایران در موضوع مذاکرات قانونی، روشن و منطقی است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه تعهد در مقابل تعهد پیام واضح ایران گفت: مطالبات ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها قانون، روشن و منطقی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921714/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی