سخنگوی وزارت دفاع: ایران قدرت اول دفاعی منطقه است


همدان- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع گفت: امروز ایران اسلامی قدرت اول دفاعی منطقه است و هیچ معادله‌ای در منطقه بدون نقش‌آفرینی ایران قابل تنظیم نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237624/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی