سربازان وظیفه غایب از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شدند


اردبیل – ایرنا – فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا گفت: با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح تمام سربازانی که دارای غیبت بوده و در حال خدمت هستند می‌توانند از امتیاز کسر خدمت پدر خود بهره‌مند شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990873/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی