سرتیپ حاتمی: خبرنگاران به خوبی اهداف دشمن در جنگ ترکیبی را برملا کردند


تهران- ایرنا- مشاور فرمانده کل قوا گفت: شکست دشمنان در خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران نشان دهنده مثمرثمر بودن تلاش‌های خبرنگارانی است که به خوبی پشت پرده اهداف و نیت‌های دشمنان را در جنگ ترکیبی پیچیده دشمن برملا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192926/%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی