سردار اشتری: پایداری امنیت کشور نشانه اقتدار ایران اسلامی است


مشهد- ایرنا- مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی گفت: پایداری امنیت کشور نشانه اقتدار ایران اسلامی است و نقش و جایگاه فرماندهان  و همرزمان پیشکسوت در این خصوص حائز اهمیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070542/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی