سردار باقری: ماندن پای روش‌های قدیمی خطای بزرگی است


تهران- ایرنا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ماندن پای روش‌ها و سنت‌ها قدیمی و محصولات بدون استفاده در میدان‌های امروز و آینده طبیعتا خطای بزرگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136215/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی