سردار تنگسیری دستاوردهای نیروی دریایی سپاه را در چهار حوزه تشریح کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: فرمانده نیروی دریایی سپاه دستاوردهای این نیرو را در ارتقاء چهار حوزه سرعت شناورها، توان باربری تسلیحات، افزایش تاب آوری و تجهیزات هوشمند را برای اعضای کمیسیون تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226134/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی