سردار حاجی‌زاده: بی‌عملی در دهه ۹۰ منجر به عقب‌افتادگی شد


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حل مشکلات اقتصادی را راحت‌تر از مسائل نظامی دانست و گفت: بی‌عملی داخلی در دهه ۹۰ عقب افتادگی ایجاد کرد و موجب شد خاکریز ضعیف ما اقتصاد باشد امروز همه و به خصوص نخبگان باید پای کار بیایند تا مشکلات کشور حل شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85036616/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی