سردار رحیم صفوی: پاسداران مدافعان از ارزش‌های اسلامی، میهن و کشور هستند


آبادان – ایرنا – دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح رسالت پاسداران را دفاع از کشور و انقلاب دانست و گفت: پاسداران مدافعان ارزش‌های اسلامی، میهن و کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038937/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی