سردار سلامی: قلب سیاست خارجی ما دفاع دیپلماتیک از منافع حیاتی کشور است


تهران – ایرنا – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلانی با بیان اینکه ماهیت اصلی دستگاه دیپلماسی کشور ما از جنس جهاد است، گفت: قلب سیاست خارجی ما در درجه اول دفاع دیپلماتیک از منافع حیاتی ماست و در درجه دوم یک تهاجم سیاسی به قلب سیاست خارجی دشمنان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986876/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی