سردار سلامی: مرزهای امنیتی ایران و پاکستان را به اقتصادی تبدیل کنیم


تهران- ایرنا-فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان گفت: سپاه این آمادگی را دارد که با مشارکت و همکاری ارتش پاکستان، مرزهای امنیتی دو کشور را از وضعیت امنیتی عبور داده و به مرزهای اقتصادی تبدیل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170734/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی