سردار سلامی: ملت ایران قوی بودن را انتخاب کردند


تهران – ایرنا – فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما قوی بودن را انتخاب کردیم، استقلال سیاسی موهبتی است که بدون قدرت ساختن و تولید حاصل نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969715/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی