سردار غیب‌پرور: بسیاری از خواص در حوادث اخیر رفوزه شدند


کرمان – ایرنا – جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام علی (ع) گفت: برخی خواص از لطمه خوردن و آسیب دیدن دنیایشان در جریان حوادث اخیر ترسیدند، سکوت کردند و خیلی ها نیز رفوزه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984912/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی