سردار فرحی: موفقیت در پروژه یاسین، تحویل «یاک۱۳۰» به ایران را سرعت داد


تهران- ایرنا- جانشین وزیر دفاع در بازدید از مراحل تست جت آموزشی پیشرفته یاسین گفت: یاسین هواپیمای آموزشی پیشرفته ای است که گامی مهم و اساسی در صنعت هوانوردی برای کشور رقم می‌زند و تمام تمهیدات مورد نیاز خلبانان کشور در آن به کار گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224060/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D8%A7%DA%A9%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی