سردار نقدی: درس گرفتن از مکتب شهدا رمز فتح جبهه‌های دیپلماسی است


همدان – ایرنا – معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: دیپلماسی را باید از شهیدانی همچون سردار سلیمانی و شهید حیدری آموخت و همانطور که آنان فاتح جبهه‌ها بودند، ما نیز با تاسی از آنان فاتح جبهه دیپلماسی خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135303/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی