سرلشکر باقری:‌ آمریکایی‌ها در ایجاد نظام‌ تک قطبی موفق نبوده‌اند


تهران – ایرنا – رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی‌ها امروز اذعان می‌کنند که در رویکرد یک‌جانبه گرایی و ایجاد نظام‌ تک قطبی موفق نبوده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960327/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی