سرلشکر باقری: اتکا به توان داخلی، استقلال واقعی کشور را به ارمغان می آورد


تهران – ایرنا – رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:همان طور که در ۴۳ سال گذشته دیدیم اتکای به خود و روی پای خود ایستادن تنها راهی است که می تواند استقلال واقعی و سربلندی را برای کشور بیاورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956390/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی