سرلشکر باقری: امنیت مرزهای هوایی کشور در سطح بسیار بالایی برقرار است


تهران- ایرنا- رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروی هوایی ارتش امنیت بسیار مناسبی بر فضای کل کشور ایجاد کرده است، گفت: با این سطح از آمادگی هیچ دشمنی توان نفوذ و تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179409/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی