سرلشکر باقری: سپاه پاسداران از مردم است و در دل آنها جای دارد


تهران- ایرنا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: سپاه جزئی از مردم و در دل مردم جای دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027286/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی