سرلشکر سلامی با خانواده شهید عجمیان دیدار کرد


تهران- ایرنا- فرمانده کل سپاه با حضور در منزل شهید روح‌الله عجمیان در کرج با خانواده این شهید مدافع امنیت دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983533/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی