سرلشکر موسوی: نیروهای مسلح به تهدیدات احتمالی رژیم صهیونستی با قاطعیت پاسخ می‌دهند


تهران- ایرنا- فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتی که تهدیدی از رژیم صهیونیستی متوجه هر یک از نقاط جمهوری اسلامی ایران شود به طور قاطعانه و چند برابر پاسخ خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986734/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی