سرمایه اجتماعی نقطه تلاقی دولت و احزاب است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، سرمایه اجتماعی را نقطه تلاقی دولت و احزاب عنوان کرد و گفت: نگاه نظام سیاسی به احزاب مشورتی است و احزاب هم باید به شکل شفاف و عالمانه نظارت کرده و ریل گذار و بیان کننده مطالبات مردم باشند و همچنین پل ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012200/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی