سرهنگ ثریا گوشه‌ای از دردهای مادران ایرانی را نشان می‌دهد


تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره فیلم «سرهنگ ثریا» گفت: این فیلم گوشه‌ای از دردهایی را نشان می‌دهد که مادران ایرانی تجربه کرده‌اند و زنان ما پای ارزش‌هایشان ایستادند و مفاومت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019319/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی