سرویس‌های امنیتی برای جنگ داخلی و تجزیه ایران نقشه کشیده‌اند

وی تاکید کرد: امروز دشمنان، تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار داده اند. بصیرت مردم، دشمن را مایوس کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945886/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: سرویس های امنیتی، رژیم جعلی اسراییل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی، ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها کشیده اند، بدانند که ایران، لیبی و سودان نیست.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی