سعیدی: دشمن با جنگ ترکیبی درپی تردید در مشروعیت نظام است


تهران- ایرنا- رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا گفت: جنگ ترکیبی خطرناکترین و پیچیده‌ترین جنگی است که در کشور هدف طراحی می‌شود و این جنگ در کشور برای تردید در مشروعیت نظام شکل گرفت اما ملت ایران ثابت کردند سرآمدان مردم جهان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983504/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی