سفارت روسیه در ایران حادثه م تروریستی شیراز را محکوم کرد


تهران- ایرنا- سفارت روسیه در تهران ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در شاهچراغ بر آمادگی خود برای افزایش بیشتر همکاری ها با ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198521/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی