سفر امیرعبداللهیان به ایتالیا به دلیل برنامه مهمی در تهران، از دستور کار خارج شد


تهران-ایرنا- یک منبع مطلع در وزارت خارجه گفت:با توجه به‌ برنامه پر اهمیت دیگری که در تهران در دستور کار قرار دارد، موضوع سفر با هدف شرکت در نشست مذکور از دستور کار خارج شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958743/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی