سفر دریایی از مازندران به روسیه در مسیر تحقق قرار گرفت


ساری – ایرنا – استاندار مازندران گفت:کشتی گردشگری مسیر دریایی مازندران به کشور روسیه با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967269/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی