سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی چه آورده‌ای برای مردم دارد؟


تهران- ایرنا- رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیات دولت امروز و فردا میهمان آذربایجان شرقی است، سفری که با افتتاح چندین طرح بزرگ و مهم در بخش‌های مختلف کشاورزی، احیاء واحدهای تولیدی راکد و راه‌آهن نویدبخش آن است که دولت سیزدهم در دومین دور سفرهای استانی با دستانی پر به دیدار مردم این خطه رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134393/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی