سفر رئیس جمهور به جنوب غرب تهران؛ بهارستانی ها دیده شدند


بهارستان- ایرنا- شهرستان بهارستان متشکل از بخش های گلستان و بوستان با جمعیتی جوان که مهمترین شاخصه این شهرستان است و مورد توجه آیت الله سید ابراهیم رئیسی هم قرار گرفت ، امروز با سفر رئیس جمهور و هیات همراه در انتظار سامان و پیشرفت خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989839/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی