سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی از متن تا حاشیه + فیلم


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور همزمان با اربعین امسال به خراسان جنوبی سفر کرد تا در سفری مردمی و معنوی با مردم مناطق مختلف استان دیدار و در پیاده روی دلدادگان اربعین شرکت کند؛ آرزوی دیرینه مردم این دیار برای اجرای طرح راه آهن نیز تحقق یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221884/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی