سفر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پاکستان


اسلام‌آباد- ایرنا- «وحید جلال زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس پاکستان در راس یک هیات پارلمانی وارد «اسلام‌آباد» شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105735/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی