سفر رییس جمهور به آمریکای لاتین دستاوردهای مهم سیاسی و اقتصادی به همراه داشت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:سفر آیت الله رییسی به آمریکای لاتین در راستای توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته است که دستاوردهای خوبی در ابعاد سیاسی و اقتصادی برای ایران به همراه داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140225/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی