سفر رییس جمهور به چین تدوام بخش توسعه ارتباطات تهران و پکن است


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفر رییس جمهور به چین را تدوام بخش توسعه ارتباطات تهران و پکن عنوان کرد و گفت: این سفر می‌تواند در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه جامع همکاری های مشترک ۲۵ ساله دو کشور موثر و کارآمد باشد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85030348/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی