سفر وزیر خارجه به پاکستان افزایش تبادلات تجاری را در پی خواهد داشت


اسلام‌آباد-ایرنا- محمد کرمی گفت: تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و به خصوص پاکستان منجر به افزایش تبادلات تجاری می‌شود که این نیز به افزایش سطح امنیت کمک خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189871/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی