سفیران ایران پیش از عزیمت به محل ماموریت با امیرعبداللهیان دیدار کردند


تهران-ایرنا- سفیران جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، ارمنستان و کویت پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با امیرعبداللهیان دیدار و برنامه‌های کاری خود را تقدیم وزیر امور خارجه کردند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85164731/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی