سفیران جدید هند و بنگلادش استوارنامه‌ خود را تقدیم امیرعبداللهیان کردند


تهران – ایرنا – سفیران جدید هند و بنگلادش روز چهارشنبه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و استوارنامه‌ها خود را به وی تقدیم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128371/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی