سفیر آذربایجان: از آقای امیرعبداللهیان به علت عیادت از مجروحان تشکر می کنم


تهران – ایرنا سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، جمعه شب در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان پس از عیادت از مجروحان حادثه سفارت آذربایجان گفت: از آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای عیادت از مجروحان تشریف آوردند تشکر می کنیم .


منبع: https://www.irna.ir/news/85011319/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی