سفیر آفریقای جنوبی در تهران: آماده گسترش روابط تجاری با ایران به ویژه مازندران هستیم


ساری – ایرنا – سفیر آفریقای جنوبی در تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های متنوعی در بخشهای مختلف برخوردار است و آماده گسترش روابط تجاری با این کشور به ویژه تجار و بازرگانان مازندرانی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954811/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی