سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به انگلیس به دلیل مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران به سفیر اعلام و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد.

به سفیر اعلام شد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می دارد. سفیر اظهار داشت مراتب را بلافاصله به لندن منعکس خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908909/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مقام وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد هم مبانی و هم اصل تحریم‌های خودسرانه اعلام شده توسط انگلیس، هر دو مخدوش و برای جمهوری اسلامی ایران فاقد ارزش است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی