سفیر ایران: آماده کمک به بازسازی، تضمین وحدت و حفظ تمامیت ارضی سوریه هستیم


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران بر تعهد خود برای ادامه حمایت از مردم و دولت سوریه در غلبه بر تهدیدات تروریسم تاکید می کند. ما آماده کمک به بازسازی کشور، تضمین وحدت و حفظ تمامیت ارضی آن هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179915/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی