سفیر ایران در سازمان ملل، سرقت منابع طبیعی سوریه را محکوم کرد 


نیویورک- ایرنا-  امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، سرقت منابع طبیعی مردم سوریه به ویژه فرآورده های نفتی در مناطق تحت اشغال نیروهای خارجی را محکوم و تاکید کرد: جنگ علیه تروریسم نباید بهانه ای برای تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه قرار گیرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84977385/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی